Books


Էդիկ Բաղդասարյանի (Էդ. Գերմանիկ)

Աշխատությունների ցանկ

 

Edic Baghdasarian (Ed. Germanic): List of  Works

 

فهرست آثار  ادیک باغداساریان (ا. گرمانیک)

Updated Dec. 30, 2017

Վիճակագրական ցանկ - Statistics فهرست آماری:

A: History, Culture, Literature , Պատմագիտություն, մշակույթ, գրականություն تاریخ - فرهنگ - ادبیات
A-1: Published Books - հրատարակված - چاپ شده ………........95
A-2: Non-Published Books-չհրատարակված آماده چاپ ….......6
Total Cultural Books- գումար- جمع ……….........101


B: Technical Works (Computer, Project Planning and Control, Management), Տեխնիկական, کتاب های فنی
B-1: Published Books - - հրատարակված- چاپ شده…………..30
B-2: Non-Published Books - չհրատարակված آماده چاپ …10
Total Technical Books-գումար- جمع ……..............….40


Total Published Books - Ընդհանուրը հրատարակված - کل چاپ شده……….....125
Total Non-Published Books-Ընդհանուրը չհրատարակված - کل آماده چاپ…....16
Total Books Ընդհանուր գումար جمع کل کتاب ها ………………..........…141


License Holder, Director, Publisher and Editor-in-Chief:

Արտոնատեր, տնօրեն, հրատարակիչ և գխավոր խմբագիր՝

صاحب امتیاز ، مدیر مسئول ، ناشر و سردبیر

Ապագա ամսագիր - Apaga monthly (Cultural) 1995-1999 - ماهنامه آپاگا
Ապագա հանդես - Apaga Quarterly (Oriental Studies) 2000-Present - فصلنامه آپاگا
Տեղեկագիր - Info Biweekly (Newsletter) 1996-2000 - خبرنامه
Լույս երկշաբաթաթերթ - Louys Biweekly (Cultural) 2000-Present - دوهفته نامه لویس
Էկսիր - Exir (Project Management) 2001-2002 - دوهفته نامه اکسیر

Price List Գների ցանկ - فهرست بها

A: History, Culture, Literature: Պատմագիտություն, մշակույթ, գրականություն تاریخ - فرهنگ - ادبیات

A-1: Published Books -
հրատարակված - چاپ شده

 

1- History of the Armenian People, volume I, Translation and Commentary notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1981. 

Հայ ժողովրդի Պատմություն», հատոր Ա, Թարգմ. Պարսկերենի Էդիկ Բաղդասարյան (Գերմանիկ), Թեհրան 1981:

تاريخ ارمنستان. گروه نويسندگان ، جلد 1 ، ترجمه و حواشي ادیک باغداساریان (گرمانیک)تهران 1360(فارسي)

2-History of the Armenian People, volume II , Translation and Commentary notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1981. 

«Հայ ժողովրդի Պատմություն», հատո Բ, Թարգմ. Պարսկերենի Էդիկ Բաղդասարյան (Գերմանիկ), Թեհրան 1981:

تاريخ ارمنستان. گروه نويسندگان ، جلد 2 ، ترجمه و حواشي ادیک باغداساریان (گرمانیک)تهران 1360(فارسي)

3- The Luminaries of the Armenian Culture, Translation and Commentary notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1982.

Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները, Թարգմ. Պարսկերենի Էդիկ Բաղդասարյան (Գերմանիկ), Թեհրան 1982:

نامداران فرهنگ ارمني.گروه نويسندگان ، جلد نخست ، ترجمه و حواشي ادیک باغداساریان (گرمانیک) تهران 1360 (فارسي)

 4- The Armenians, By. David Marshal Long and Christopher Walker, Translation and Commentary notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic). Tehran 1983.

 

Հայերը, Դ.Մ. Լանգ, Ք. Վաքըր, Թարգման. Թարգմ. Պարսկերենի Էդիկ Բաղդասարյան (Գերմանիկ), Թեհրան 1983:

ارمنيان. مارشال يانگ و كريستوفر واكر ، ترجمه و حواشي حواشي ادیک باغداساریان (گرمانیک) تهران 1360 (فارسي)

 5-Painting Art of the Armenians in New Julfa, By Mania Ghazarian, Translation and Commentary notes in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1985.

Նոր Ջուղայի Գեղանկարչությունը, Մանիա Ղազարյան, Թարգմ. Պարսկերենի Էդիկ Բաղդասարյան(Գերմանիկ), Թեհրան 1985:

هنر نقاشي جلفاي اصفهان.مانيا قازاريان ، ترجمه و حواشي ادیک باغداساریان (گرمانیک) تهران 1364 (فارسي)

 6-Old Pa and the Turnip. (Literature for Children) By Atabec Khenkoyan, Translation in Persian  by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1984.

Պապն ու Շաղգամը, Ա. Խնկոյան, Թարգմ. Պարսկերենի Էդիկ Բաղդասարյան (Գերմանիկ), Թեհրան, 1984

باباي پير و شلغم. (براي كودكان) آتابك خنكويان ، ترجمه ادیک باغداساریان (گرمانیک) تهران 1363 (فارسي)

7-Սովորենք Հայերեն, Էդիկ Գերմանիկ՝ Բաղդասարյան, Թեհրան 1984. Պարսկերեն:

   Let’s learn Armenian, By Ed. Germanic (Baghdasarian), Tehran, 1984.in Persian.

ارمنی بیاموزیم، نگارش ا. گرمانیک (باغداساریان) ، تهران 1363. فارسی.

 8-Ավեստայի Բառարան, Զենդերենի, Անգլերենի, պարսկերենի եւ հնչունաբանական տառադարծության եւ հրատարակչական խմբագրումը Էդիկ Բաղդասարյանի, հատոր 1, Թեհրան, 1990:

A Dictionary of the Avesta, Co-Editor of Avestan, English, Persian articles, Pronunciation and Publication by Edic Baghdasarian, Vol. 1, Tehran 1990.

فرهنگ واژه های اوستا، ویرایش اوستایی، انگلیسی و فارسی، حروفچینی و ویرایش آواشناسی و همکاری در انتشار مجموعه 4 جلدی،جلد1 ، تهران 1369.

 

9-Ավեստայի Բառարան, Զենդերենի, Անգլերենի, պարսկերենի եւ հնչունաբանական տառադարծության եւ հրատարակչական խմբագրումը Էդիկ Բաղդասարյանի, հատոր 2, Թեհրան, 1990

A Dictionary of the Avesta, Co-Editor of Avestan, English, Persian articles, Pronunciation and Publication by Edic Baghdasarian, Vol. 2, Tehran 1990.

فرهنگ واژه های اوستا، ویرایش اوستایی، انگلیسی و فارسی، حروفچینی و ویرایش آواشناسی و همکاری در انتشار مجموعه 4 جلدی،جلد2 ، تهران 1369.

 

10-Ավեստայի Բառարան, Զենդերենի, Անգլերենի, պարսկերենի եւ հնչունաբանական տառադարծության եւ հրատարակչական խմբագրումը Էդիկ Բաղդասարյանի, հատոր 3, Թեհրան, 1990

A Dictionary of the Avesta, Co-Editor of Avestan, English, Persian articles, Pronunciation and Publication by Edic Baghdasarian, Vol. 3, Tehran 1990.

فرهنگ واژه های اوستا، ویرایش اوستایی، انگلیسی و فارسی، حروفچینی و ویرایش آواشناسی و همکاری در انتشار مجموعه 4 جلدی،جلد3 ، تهران 1369.

 

11-Ավեստայի Բառարան, Զենդերենի, Անգլերենի, պարսկերենի եւ հնչունաբանական տառադարծության եւ հրատարակչական խմբագրումը Էդիկ Բաղդասարյանի, հատոր 4, Թեհրան, 1990

A Dictionary of the Avesta, Co-Editor of Avestan, English, Persian articles, Pronunciation and Publication by Edic Baghdasarian, Vol. 4, Tehran 1990.

فرهنگ واژه های اوستا، ویرایش اوستایی، انگلیسی و فارسی، حروفچینی و ویرایش آواشناسی و همکاری در انتشار مجموعه 4 جلدی،جلد4 ، تهران 1369.

 

12- The Book of my Thoughts, Petros Kajberouni, in Armenian, Edited by Ed, Germanic, Tehran, 1983.

Մատյան խոհերիս, Պետրոս Քաջբերունի, խմբագությամբ Էդ. Բաղդասարյանի, Թեհրան 1983:

کتاب اندیشه ، پتروس کاجبرونی ، ویرایش و چاپ ا. گرمانیک ، تهران 1983 

 13-The Role of Armenians in the international trade in 17th century. By Vahan Bayburdian Translated into Persian, Tehran 1996.

Իրանահայության դերը միջազգային առեւտրում, 17-րդ դ., Հեղինակ Վահան Բայբուրդյան, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը (էդ. Գերմանիկ), Թեհրան 1996.

نقش ارمنيان ايران در تجارت بين الملل (سده 17م.)تاليف واهان بايبورديان، ترجمه ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  تهران 1375 (فارسي)

 14- A short History of the Armenians of Tehran.By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), In Armenian, publisher Arax Monthly, Tehran,1993.

Թեհրանահայության  համառոտ պատմություն, Գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ),(Հայերեն), Հրատարակիչ՝ Արաքս ամսագիր, Թեհրան 1993:

تاريخ مختصر ارمنيان تهران. نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک) ، ناشر ماهنامه آراكس تهران 1372 (ارمني)

 15- Austrian Documents on the Armenian Genocide,By Artem Ohanjanian, Translated into Persian and Edited by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 1999.

Ավստրիական փաստաթղթերը հայոց ցեղասպանության մասին, աշխատասիրեց Արտեմ Օհանյանյանը, պարսկերենի թարգմանեց եւ խմբագրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Թեհրան 1999.

اسناد قتل عام بر اساس منابع اطريشي (فارسي) نوشته آرتم اوهانجانيان ترجمه به فارسي ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  ، تهران 1378

 16-Persian-Armenian-English Conversation Guide.By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),Nairi Publication, Tehran 1998.

Անգլերեն-Հայերեն-Պարսկերե Զրուցարան, գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Նաիրի հրատարակչություն, Թեհրան 1998:

راهنماي مكالمه ارمني- انگليسي، فارسي- نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک) ،انتشارات نائیری تهران1376

 17-History of the Armenians in Tehran, By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic) Apaga quarterly publication (1st), in Persian and Armenian, Tehran 2001.

Թեհրանահայ գաղութի պատմություն, գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ) (Հայերեն եւ Պարսկերեն), Ապագա հանդես, Թեհրան 2001:

تاريخ تفصيلي ارمنيان تهران(ارمنی و  فارسي) ، نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک) ، فصلنامه آپاگا تهران 1380

 18-Descriptive History of the Armenians in Tehran, By Edic Baghdasarian (Ed. Germanic) (In Armenian), Second Edition, Tehran 2002.

 Թեհրանահայ գաղութի պատմություն, գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), (Հայերեն),  Թեհրան 2002:

تاريخ ارمنيان تهران , چاپ دوم نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  (ارمني) ، تهران 1380

 19- History of The Armenians, By Moses Khorenatsi, 5th century’s Armenian historian, Translation into Persian, Commentary Notes, Preface and Annexes by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002.

Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց», Պարսկերեն թարգամանություն եւ ծանոթագրությունները Էդիկ Բաղդասարյանի (Էդ. Գերմանիկ), Թեհրան 2002:

“تاريخ ارمنيان” موسي خورني (فارسي)، ترجمه، حواشي و ملحقات و ضمايم و نقشه ها ,ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  ، تهران 1380

20-History and Culture of the Armenians of Camara, in Armenian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002.

Իրանի Քյամարա գավառի հայկական գաղթօջախի Պատմություն»,գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), (Հայերեն),  Թեհրան 2002:

تاريخ و فرهنگ ارمنيان كمره نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  (ارمني) ، تهران 1380

 21-History and Culture of Camara, Central Iran, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002.

Իրանի Քյամարա գավարի Պատմությունն ու Մշակույթը», գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ),(Պարսկերեն), Թեհրան 2002:

تاريخ و فرهنگ كمره نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  (فارسي) ، تهران 1380

 22-History of Artsakh (Nagorno Karabakh), in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002.

Արցախի Պատմություն, գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), (Պարսկերեն), Թեհրան 2002:

تاريخ مفصل آرتساخ (قره باغ) نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک) ، (فارسي) تهران 1380

 23-History of the Armenian Church, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 2001.

Հայ Եկեղեցու Պատմություն, գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), (Պարսկերեն), Թեհրան 2001:

تاريخ كليساي ارمني. نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  ،(فارسي)  تهران 1380

 24-Shahnameh (Iranian Epical masterpiece) and the Armenians, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 2002.

Շահնամեն եւ Հայերը, գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), (Պարսկերեն), Թեհրան 2002:

شاهنامه و ارمنيان.  نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  ، (فارسي) تهران 1380

 25-A short glance at the history of Armenians in Iran, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002.

Համառոտ ակնարկ Իրանահայ համայնքի պատմության, գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), (Պարսկերեն),  Թեհրան 2002:

نگاهي به تاريخ ارمنيان ايران (فارسي) نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  ، تهران 1380

 26-A short glance at the history of Armenians in Tehran, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 2002.

Համառոտ ակնարկ Թեհրանահայ համայնքի պատմության,գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), (Պարսկերեն),  Թեհրան 2001:

نگاهي به تاريخ ارمنيان تهران (فارسي) نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  ، تهران 1380

 27-History of the Armenians of Iran, in Armenian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Tehran 2002.

Համառոտ ակնարկ Իրանահայ համայնքի պատմության, գրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), (Հայերեն),  Թեհրան 2002:

تاريخ مختصر ارمنيان ايران (ارمني) نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  ، تهران 1380

 28-Armenian Architecture, Apaga Quarterly Publication,Translated by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), in Persian, Tehran 2002.

Հայկական Ճարտարապետություն, Էդ. Ուտուջյան, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Ապագա հանդեսի հրատարակություն, Թեհրան 2002:

معماري ارمني.  نوشته ا. اوتوجیان، ترجمه و حواشي (فارسي) ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک) انتشارات  فصلنامه آپاگا 1381 تهران. فارسی.

 29-Hisory of Mathematics in Armenia, in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Ottawa,  2007

Մաթեմատիկան Հայաստանում(Պարսկերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), «Լույս» հրատարակություն, Օտտավա, 2007:

تاريخ رياضيات ارمنيان ، نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  اتاوا-کانادا (فارسی) 1386

 30-Trial of Soghomom Tehliran, Douments on the Armenian Genocide 1862-1923, In Persian-Armenian and English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Ottawa, 2007

Ակնարկ Հայոց ցեղասպանության եւ Սողոմոն Թեհլիրյանի դատավարությունը, (Պարսկերեն),  աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), «Լույս» հրատարակություն, Օտտավա, 2007:

نگاهی به تاریخ نژادکشی ارمنیان و دادگاه سوغومون تهلیریان ، تالیف ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  اتاوا-کانادا (فارسی) 1386 .

 31-Calendars of the Middle East Contries. Translated in Persian, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic), Tehran 2002. Toronto 2007

Միջին Արեւելյան երկրների տոմարը, Վ.Վ. Ցիբուլսկի, », (Պարսկերեն),  թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), «Լույս» հրատարակություն, Տորոնտո, 2007:

گاهشماري كشورهاي خاورميانه.نوشته و. تسیبولسکی، (فارسی) ترجمه ادیک باغداساریان(ا.گرمانیک)  (فارسي) . تورنتو -کانادا 1386-فارسی.

 32- Գ. Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, պարսկ. թարգմանւոթյուն՝ Ա. Մաթյանի, Առաջաբան, խմբագր. եւ ծանոթագր. Էդիկ Բաղդասարյան£

Narekatsi, Matyan Voghberhutyan, Translated by Azad Matian, Edited and prefaced by Edic Baghdasarian (Germanic), Tehran 1986.

سوگنامه نارک ، ترجمه آزاد ماتیان ، وبرایش و مقدمه ا. گرمانیک.

33- Անգլերեն-Հայերեն-Պարսկերեն պատկերազարդ բառարան, Թեհրան-Տորոնտո-2006.

      English-Armenian-Persian Photo Dictionary, Tehran-Toronto 2006.

فرهنگ مصور انگلیسی-ارمنی-فارسی ، تهران-تورونتو 1385.

 34- Թ. Փանոսյան, Հայերեն-անգլերեն-պարսկերեն առածանի, խմբագիր՝ Էդ. Բաղդասարյան, Տորոնտո 2007£ Armenian-English-Persian Proverbs by Tamar Panosian, Edito Edic Baghdasarian, Toronto 2007.

زبانرد های ارمنی – فارسی – انگلیسی ، نگارش تامار پانوسیان ، ویرایش ا. گرمانیک – تورونتو 1386

 35- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 1- Հայ-Իրանական ռազմաքաղաքական պատմությունը եւ Իրանահայ դաղութի առաջացումը, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 1, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 1 ، 1391-ارمنی

 36-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 2-Իրանահայ հասարակական-տնտեսական պատմություն, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 2, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 2 ، 1391-ارمنی

 37-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 3-Իրանահայ հասարակական-քաղաքական պատմություն- գիրք Ա, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 3, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 3 ، 1391-ارمنی

 38- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 4-Իրանահայ հասարակական-քաղաքական պատմություն- գիրք Բ£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 4, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 4 ، 1391-ارمنی

 39- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 5-Իրանահայ գավառների պատմություն- գիրք Ա, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 5, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 5 ، 1391-ارمنی

 40- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 6-Իրանահայ գավառների պատմություն- գիրք Բ, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 6, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 6 ، 1391-ارمنی

 41- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 7-Իրանահայ մշակույթի պատմություն- գիրք Ա, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 7, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 7 ، 1391-ارمنی

 42- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 8-Իրանահայ մշակույթի պատմություն- գիրք Բ, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 8, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 8 ، 1391-ارمنی

 43- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 9-Մենք եւ մեր աղբյուրները, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 9, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 9 ، 1391-ارمنی

 44-Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական  Պատմություն- 10 հատորով- հատոր 10-

Գիրք Ավելյաց, Տորոնտո-Երեւան-Թեհրան 2012£

A comprehensive history of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 10, Toronto 2012.

تاریخ مفصل ارمنیان ایران ، جلد 10 ، -ارمنی 1391

 45- Հայ Պետականության Պատմություն - 7 հատորով - հատոր 1 Տորոնտո, 2013

History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 1, Toronto, 2013.

تاریخ سیاسی ارمنستان ، جلد 1 ، 1392-ارمنی

 46- Հայ Պետականության Պատմություն - 7 հատորով - հատոր 2 Տորոնտո, 2013

History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 2, Toronto, 2013.

تاریخ سیاسی ارمنستان ، جلد 2 ، 1392-ارمنی

 47- Հայ Պետականության Պատմություն - 7 հատորով - հատոր 3 Տորոնտո, 2013

History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 3, Toronto, 2013.

تاریخ سیاسی ارمنستان ، جلد 3 ، 1392-ارمنی

 48- Հայ Պետականության Պատմություն - 7 հատորով - հատոր 4 Տորոնտո, 2013

History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 4, Toronto, 2013.

تاریخ سیاسی ارمنستان ، جلد 4 ، 1392-ارمنی

 49- Հայ Պետականության Պատմություն - 7 հատորով - հատոր 5 Տորոնտո, 2013

History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 5, Toronto, 2013.

تاریخ سیاسی ارمنستان ، جلد 5 ، 1392

 50- Հայ Պետականության Պատմություն - 7 հատորով - հատոր 6 Տորոնտո, 2013

History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 6, Toronto, 2013.

تاریخ سیاسی ارمنستان ، جلد 6 ، 1392 -ارمنی

 51- Հայ Պետականության Պատմություն - 7 հատորով - հատոր 7 Տորոնտո, 2013

History of the Atrmenian State, 7 Volumes, Volume 7, Toronto, 2013.

تاریخ سیاسی ارمنستان ، جلد 7 ، 1392-ارمنی

 52- Աղվանք,Ադրբեջան, Ծավալապաշտություն, Ոճրագործություն, Տորոնտո, 2014:

Aran,Azerbaijan, Expansionism and Crime, Toronto, 2014.

آران ، آذربایجان ، توسعه طلبی و جنایت ، تورونتو  2014(1392) فارسی

 53-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 1, Տորոնտո 2014

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 1, Toronto, 2014:

تاریخ ادبیات ارمنی، سه جلد، جلد 1 ،  تورونتو 2014 (1392)  فارسی

 54-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 2, Տորոնտո 2014

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 2, Toronto, 2014:

تاریخ ادبیات ارمنی، سه جلد، جلد 2 ،  تورونتو 2014 (1392) فارسی

 55-Հայ Գրականության Պատմություն, 3 հատորով, Հատոր 3, Տորոնտո 2014

History of the Armenian Literature, In 3 Volumes, Vol. 3, Toronto, 2014:

تاریخ ادبیات ارمنی، سه جلد، جلد 3 ،  تورونتو 2014 (1392) فارسی

 56- Իրանահայության  Պատմություն- 2 հատորով- հատոր 1- Տորոնտո-Թեհրան 2014£

History of the Armenians in Iran, 2 Volumes, Vol. 1, Toronto 2014.

تاریخ ارمنیان ایران  در دو جلد ، جلد 1 ، 1393-فارسی

 57-  Իրանահայության  Պատմություն- 2 հատորով- հատոր 2- Տորոնտո-Թեհրան 2014£

History of the Armenians in Iran, 10 Volumes, Vol. 2, Toronto 2014.

تاریخ ارمنیان ایران  در دو جلد ، جلد 2 ، 1393-فارسی

 58- Հայ-Պարսիկ Բարեկամություն, (Պարսկերեն) Տորոնտո 2013 Armenian_Iranian Friendship,oronto, 2013

نگاهی بر دوستی دیرینه ایرانیان و ارمنیان  (فارسی)

 59- Հայկական Հարցը – Հ. 1. Տորոնտո 2014,The Armenian Question, Vol. 1, Toronto 2014

مسئله ارمنی – جلد اول تورونتو 2014 (به زبان ارمنی)

 60- Հայկական Հարցը – Հ. 2. Տորոնտո 2014,The Armenian Question, Vol. 2, Toronto 2014

مسئله ارمنی – جلد دوم تورونتو 2014 (به زبان ارمنی)

 61- Շահնամեն եւ Հայկական աղբյուրները, Տորոնտո 2014 (Պարսկերեն)

Shahnameh and the Armenian Resources, Toronto, 2014.(in Persian)

شاهنامه و منابع ارمنی - - ادیک باغداساریان ، تورونتو 2014 (فارسی)

 62- Կոմիտաս, կյանքն ու գործունեությունը, Տորոնտո, 2014,(Պարսկերեն)

Komitas, his life and works. Toronto, 2014, (In Persian)

کومیتاس ، زندگی و آثارش ، - ادیک باغداساریان  تورونتو 2014 (فارسی)

 63-Գիքորը, անգլերեն, Տորոնտո, 2014

Gikor, Transl. By Edic Baghdasarian, Toronto, 2014

گیکور ، اثر هوانس تومانیان برگردان انگلیسی ، تورونتو ، 2014

 64-Հոդվածների ժողովածու, Հատոր Ա, Պարսկերեն

Collection of Articles, Vol. 1 Persian articles

گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان ، جلد  نخست ، ، تورونتو ، 2014

 65-Հոդվածների ժողովածու, Հատոր Բ, Պարսկերեն

Collection of Articles, Vol. 2 Persian articles

 گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان ، جلد دوم ، ، تورونتو ، 2014

 66-Հոդվածների ժողովածու, Հատոր Գ, Հայերեն

Collection of Articles, Vol. 3 Armenian articles

گزیده مقاله های ارمنی ادیک باغداساریان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، 2014

 67- Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.

An Anthology of The Armenian Literature, English and Persian, Toronto 2014.

گزیده نثر و نظم ادبیات ارمنی ، برگردان فارسی و انگلیسی - ادیک باغداساریان ،تورونتو 2014

 68- Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.

Some Notes on Persian Orthography, (in Persian) Toronto 2014.

نگاهی بر شیوه نگارش فارسی  - ادیک باغداساریان ، تورونتو 2014

 69-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014

Some Notes on Translation technics, (in Persian) Toronto 2014.

نگاهی بر فن ترجمه ، فارسی  - ادیک باغداساریان ، تورونتو 2014

 70- Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014

History of the Armenian genocide, (in Persian) Toronto 2014.

تاریخ نژادکشی ارمنیان ، فارسی  - ادیک باغداساریان ، تورونتو 2014

 71-Անգլերենի քեռականություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014.

Lets learn English grammar, Toronto 2014.

آموزش گرامر انگلیسی ، فارسی  - ادیک باغداساریان ، تورونتو 2014

 72-Էլեկտրոնային բառարան Անգլերեն – պարսկերեն, Երեւան, Կոմիտաս-Բ:     English-Persian electronic dictionary, Komitas-B, Yerevan, 1992.

فرهنگ رایانه ای انگیسی – فارسی ، ایروان 1992.

 73-Անգլերեն-պարսկերեն էլեկտրոնային թարգմանիչ։

      English-Persian electronic Translator, Tehran, 1997.

مترجم رایانه ای انگیسی – فارسی ، تهران 1997.

 74- Հայկական Հարցի Մանիֆեստ, Հայերեն, Տորոնտո, 2014.

       Manifesto of the Armenian Question, in Armenian, Toronto, 2014

  مانیفست مسئله ارمنی - به ارمنی – تورونتو 2014.

 75- «Եթե մոռանաս, կանծեմ քեզ», Հովիկ Վարդումյան, Անգլերենի խմբագրում և հրատարակումը՝ Էդիկ Բաղդասարյանի, Տորոնտո, 2015

«If you forget, I will curse you», by Hovik Vardumyan, Edited and Published by Edic Baghdasarian, inPersian, Toronto, 2015:

«گر فراموش کنی، نفرینت کنم»نوشته  هویک وارتومیان، ویراستار و ناشر متن فارسی ادیک باغداساریان،تورونتو 2015.

76- «Եթե մոռանաս, կանծեմ քեզ», Հովիկ Վարդումյան, պարսկերենի խմբագրում և հրատարակումը՝ Էդիկ Բաղդասարյանի, Տորոնտո, 2015

«If you forget, Iwill curse you», by Hovik Vardumyan, Edited and Published by Edic Baghdasarian, in English, Toronto, 2015:

«گر فراموش کنی، نفرینت کنم»نوشته  هویک وارتومیان، ویراستار و ناشرمتن انگلیسی ادیک باغداساریان،تورونتو 2015.

 77- Էդիկ Բաղդասարյան, Գրական, Մշակութային ու գիտական գործուբեության 35-ամյակ (1979-2014), Տորոնտո, 2014.

Edic Baghdasarian, 35th anniversary of Cultural and Scientific Activities, Toronto 2014.

ادیک باغداساریان، به مناسبت 35- مین سالگرد فعالیت های فرهنگی و علمی ، تورونتو 1393.

78- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 1, Տորոնտո, 2015:

Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1, in Armenian, Toronto, 2015.

تاریخ جامع ارمنیان ایران در دو جلد ، جلد 1 ، ارمنی - تورونتو ، 1394

79- Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, 2 հատորով, հատոր 2, Տորոնտո, 2015:

Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, Vol. 1, in Armenian, Toronto, 2015.

تاریخ جامع ارمنیان ایران در دو جلد ، جلد 2 ، ارمنی - تورونتو ، 1394

 80-Անանիա Շիրակացի, Մաթեմատիկա, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015:

Anania Shirakatsi, Mathematics, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015.

آنانیا شیراکاتسی دانشمند سده 7 میلادی، ریاضیات ، ترجمه ادیک باغداساریان ، تورونتو 1394.

 81-Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015:

Anania Shirakatsi, Cosmography, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015.

آنانیا شیراکاتسی دانشمند سده 7 میلادی، کیهانشناسی ، ترجمه ادیک باغداساریان ، تورونتو 1394.

 82-Hisory of Mathematics in Armenia, in English, by Edic Baghdasarian (Ed. Germanic),  Toronto,  2015

Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 2015:

تاريخ رياضيات ارمنيان ، نگارش ادیک باغداساریان (ا.گرمانیک)  تورونتو-کانادا (انگلیسی) 1394

83- Թ. Ղարախանյան, Մեր անցած ուղին, Հայերերեն, Խմբագիր և հրատարակիչ՝ Դր. Էդիկ Բաղդասարյան, Տորոնտո, 2016:

T. Gharakhanian Sraki, The Journey of Our Lives, Personal Memoir, Edited and published by Dr. Edic Baghdasarian, Toronto, 2016.

تام قراخانیان،روزهای زندکی ما ، ویرایش و انتشار توسط دکتر ادیک باغداساریان ، تورونتو ، 2016

84- Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes,in English, Vol. 1, in Armenian, Toronto, 2016.

Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, Անգլերեն, 2 հատորով, հատոր 1, Տորոնտո, 2016:

 تاریخ جامع ارمنیان ایران در دو جلد ، جلد 1 ، ارمنی - تورونتو ، 1395

 85- Edic Baghdasarian, The History of the Armenians in Iran, Two volumes, in English, Vol. 2, in Armenian, Toronto, 2016.

Իրանահայ Համայնքի Ամբողջական Համառոտ Պատմություն, Անգլերեն, 2 հատորով, հատոր 2, Տորոնտո, 2016:

تاریخ جامع ارمنیان ایران در دو جلد ، جلد 2 ، ارمنی - تورونتو ، 1395

86-Edic Baghdasarian, Manifesto of the Armenian Question, in English, Toronto 2016.

Էդիկ Բաղդասարյան, Հայկական Հարցի Մանիֆեստ, Անգլերեն, Տորոնտո, 2016.

دکتر ادیک باغداساریان ، مانیفست مسئله ارمنی، تورونتو 2016

 87- Էդիկ Բաղդասարյան, Դավաճանությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Հայերեն, Տորոնտո, 2016:

Edic Baghdasarian, Conspiracy in the History of the Armenian People, in English,Toronto, 2016.

 دکتر ادیک باغداساریان ،توطئه و خیانت در تاریخ ارمنیان، به زبان ارمنی، ، تورونتو 2016

 88-Aran,Azerbaijan, Expansionism and Crime, in English, Toronto, 2016.

Աղվանք,Ադրբեջան, Ծավալապաշտություն, Ոճրագործություն, Տորոնտո, 2016:

آران ، آذربایجان ، توسعه طلبی و جنایت ، تورونتو  2016،انگلیسی

 دکتر ادیک باغداساریان، جمهوری آرارات ، به زبان فارسی، تورونتو ، 2016-89

Արարատյան Հանրապետություն, Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016.

Republic of Ararat, in Persian, Toronto, 2016.

 90- Էդիկ Բաղդասարյան, Հայ ընտանիքը, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Հայերեն, Տորոնտո, 2016.

Edic Baghdasarian, The Armenian family throughout the history,in Armenian, Toronto, 2016.

دکتر ادیک باغداساریان، خانواده در تاریخ ارمن، به زبان ارمنی،تورونتو، 2016.

91- Vanik Baghdasarian,Towards the light, collection of  Graphics, Preface, titles, comments and publication by Edic Baghdasarian, Toronto, 2014

Վանիկ Բաղդասարյան, Դեպի Լույս, գծագրություւնների ժողովածու, Նախաբան, ծանոթագրություն և հրատարակումը Էդիկ Բաղդասարյանի, Տորոնտո, 2014:

وانیک باغداساریان ، مجموعه گرافیک  " به سوی نور" ، دیباچه، عناوین و توضیحات و انتشار به کوشش ادیک باعداساریان ، تورونتو 2014.

92- Edic Baghdasarian, Geographical Encyclopedia of Armenia, Toronto 2017.

Էդիկ Բաղդասարյան, Հայաստանի Աշխարհագրական Հանրագիտարան, Անգլերեն, Տորոնտո, 2017.

دانشنامه جغرافیای ارمنستان ، به انگلیسی ، تورونتو 2017.

93- Edic Baghdasarian,  Armenian Biographical Encyclopedia, Toronto 2017.

Էդիկ Բաղդասարյան, Հայ Կենսագրական Հանրագիտարան, Անգլերեն, Տորոնտո, 2017.

دانشنامه نامداران ارمنستان ، به انگلیسی ، تورونتو 2017.

94- Edic Baghdasarian, Encyclopedia of the Armenian Diaspora, Toronto 2017.

Էդիկ Բաղդասարյան, Հայ Սփյուռքի Հանրագիտարան, Անգլերեն, Տորոնտո, 2017.

دانشنامه جوامع ارمنی خارج از ارمنستان ، به انگلیسی ، تورونتو 2017.

95- Edic Baghdasarian, Encyclopedia of the Armenian Political History, Toronto 2017.

Էդիկ Բաղդասարյան, Հայաստանի Քաղաքական Պատմության Հանրագիտարան, Անգլերեն, Տորոնտո, 2017.

دانشنامه تاریخ سیاسی ارمنستان ، به انگلیسی ، تورونتو 2017.

 

 

 

 

A-2: Under Press, Limited published or Non-Published Books

Չհրատարակված آماده چاپ

 1. A descriptive Dictionary of Armenian-Persian.

 2. A descriptive Dictionary of Persian-Armenian.

 3. A comparative Dictionary of English-Armenian-Persian

 4. A Dictionary of Armenian-English-Persian Idioms.

 5. Persian Pollus and categorization of Aristotelian philosophy. By Dimitry Gutas, Translated into Persian by Edic Baghdasarian.

 6. About the Mose, By A. Quanthilianus, Translated into Persian by Edic Baghdasarian.


B: Technical Books (Computer, IT, Project Planning and Control, Management)Տեխնիկական کتاب های فنی


B-1: Published Books: (in Persian)

Հրատարակված - چاپ شده

 1. Computer users’ Dictionary, Tehran, 1992. Republished more than 15 times.

 2. QuatroPro 3, Users guide Tehran, 1992.

 3. Lotus 1-2-3, Users guide, Tehran, 1992.

 4. Hard disk, Quick reference, Tehran, 1992.

 5. Batch Files and Macros, Quick reference, Tehran, 1992.

 6. Windows 3, Quick reference, Tehran, 1992.

 7. PCTOOLS 7, Quick reference, Tehran, 1992.

 8. Lotus 1-2-3, Quick reference, Tehran, 1992.

 9. NORTON UTILITIES 6, Quick reference, Tehran, 1992.

 10. Harvard Graphics, Quick reference, Tehran, 1992.

 11. Quatro pro 4, Quick reference, Tehran, 1992.

 12. Assembly programming language, Tehran, 1993. Republished more than 5 times

 13. A complete user’s guide of Quattro Pro 4.Tehran, 1993. Republished more than 10 times.

 14. A complete user’s guide of FoxPro 2.Tehran, 1993. Republished more than 3 times.

 15. A complete user’s guide of Memory Residence Programming. Tehran, 1993. Republished more than 3 times.

 16. A complete user’s guide of AutoCAD 12.Tehran, 1993. Republished more than 3 times.

 17. Construction Project Management. Tehran 2004

 18. Project Management Fundamentals. Tehran, 2006

 19. Project Management Articles, Tehran, 2006

 20. Project Control System-vol 1

 21. Project Control System-vol 2

 22. Project Scheduling procedure. In English.

 23. Project Coordination procedure. In English.

 24. Project Progress Control Procedure. In English.

 25. Project Planning and Control System Reference guide. Persian Edition.

 26. Project Planning and Control System Reference guide. English Edition.

 27. Project Controls Strategy, in English

 28. Project Cost and Performance management, in English

 29. Project Risk Management

 30. Project Schedule Quality Control (QA & QC)


B-2: Under Press, Limited Publish or Non-Published Books:

Չհրատարակված آماده چاپ

 1. A Project Control Guide. By Sven R. Hed, translated By Ed. Baghdasarian

 2. Programming in PL/1.

 3. A Project Control Guide For Artemis (Mainframe version).

 4. The Secrets of DOS.

 5. A Reference Guide for Data Recovery.

 6. System Design by Spreadsheets.

 7. Autolisp reference guide.

 8. DEBUG reference guide.

 9. Computer Users Dictionary, second Edition.

 10. Microprocessors